وبلاگ صهبا آشیان

آخرین مطالب سایت را در اینجا بخوانید

شرکت ساختمانی صهبا آشیان

جلسه برنامه ریزی سال 1397

نشست ها
جلسه برنامه ریزی سال 1397 اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺘﺎدي ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ صهبا آﺷﯿﺎن در ﺳﺎل 1397 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد هماهنگی و اﻋﻼم…

برج شارد لندن

آموزش
ساختمان شـارد (Shard) یک ساختمان جذاب در پایتخت بریتانیا و مانند تـمام ساخـتمان‌های جـذاب دارای اسرار مربوط به خود است.…

آتش سوزی برج گرنفل لندن

آموزش
ایمنی در برابر آتش، در ژوئن 2017 در شهر لندن پایتخت بریتانیا رخ داد، آتش‌سوزی برج گرنفل لندن بود. با شرکت…

پنجمین نشست تخصصی مدیریت‌پروژه

نشست ها
ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی پروژه‌های ساختمانی شرکـت ساخـتمانی صـهبا آشـیان افتخار میزبانی میهمانان گرامی را در پنجمین نشست تخصصی مدیریت پروژه با…
نشست تخصصی مدیریت‌دود

نشست تخصصی مدیریت‌دود

نشست ها
نشست تخصصی مدیریت‌دود بررسی سیستمهای کنترل دود در پروژه‌های‌ساختمانی شرکـت ساخـتمانی صـهبا آشـیان افتخار میزبانی میهمانان گرامی را در نشست تخصصی مدیریت…